ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Gewoon aandeel

betekenis & definitie

Een eigen-vermogensinstrument dat achtergesteld is ten opzichte van alle andere eigen-vermogensinstrumenten. Gewone aandelen delen pas in de nettowinst van het verslagjaar na alle andere soorten aandelen, zoals preferente aandelen.

Groep van activa die wordt afgestoten en classificeert als aangehouden voor verkoop

Wanneer groepen van activa gezamenlijk worden afgestoten in één enkele transactie, en het doorgaan van de verkoop is naar verwachting zeer waarschijnlijk, dan wordt de groep activa die wordt afgestoten apart gerubriceerd als ‘activa aangehouden voor verkoop’ in de balans.
Het doorgaan van de verkoop wordt beschouwd als zeer waarschijnlijk wanneer het management zich aantoonbaar gecommitteerd heeft aan de verkoop.
Daarnaast dient de verkoop naar verwachting binnen één jaar na het moment van classificatie plaats te vinden. Verplichtingen die direct gerelateerd zijn aan deze activa, en die worden meegenomen in de transactie, dienen te worden gerubriceerd als ‘verplichtingen aangehouden voor verkoop’ in de balans.
Er worden geen aanpassingen gemaakt in de winst-en-verliesrekening of in de vergelijkende informatie, tenzij de groep van activa een belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch gebied vertegenwoordigt (zie ‘beëindigde bedrijfsactiviteiten’).