ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Convexiteit

betekenis & definitie

De niet-lineaire relatie tussen wijzigingen in de rente enerzijds en in obligatiekoersen en de netto contante waarde anderzijds. Convexiteit is een zeer belangrijke maatstaf van marktrisico bij portefeuilles met al dan niet expliciete optierechten (‘embedded options’).