Begrippenlijst Groepen in focus

Felix Hentenaar, Marloes Kooter, Paul Ketelaar (2011)

Gepubliceerd op 04-01-2017

Focussed (gefocust) interview

betekenis & definitie

Het focussed (gefocuste) interview is een voorloper van focusgroeponderzoek uit de jaren veertig en zestig (van de vorige eeuw).

In die tijd vonden interviews individueel of groepsgewijs plaats, waarbij respondenten na het vastleggen van hun waarderingsscore voor bijvoorbeeld een radioprogramma, hun scores mondeling beargumenteerden. Van enige mondelinge interactie tussen de deelnemers was dan nog geen sprake.

< >