Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Gepubliceerd op 22-05-2021

Eduard

betekenis & definitie

koningen v. Engeland:

1) E. de Belijder, Angelsaksisch koning (1002/,66), 1101 heilig verklaard;
2) E. I, koning v. Eng. (1239/1307);
3) E. II (1284/1327), voerde v/h eerst als kroonprins den titel Prins v. Wales;
4) E. III (1312/77), veroverde Schotland en i/d 100-jarigen oorlog aanzienlijke deelen v. Frankrijk;
5) E. IV (1442/’83), liet in 1471 Hendrik VI vermoorden roeide het Huis Lancaster uit;
6) E. VI (1537/’53), regeerde alleen o/e regentschap;
7) E. VII (1841/1910), sloot met Rusland en Frankrijk de tegen Duitschland gerichte → Entente Cordiale;
8) E. (1330/’76), zoon v. E. III v. Eng., naar zijn wapenrusting „De Zwarte Prins” genaamd, onderscheidde zich i/d 100-jarigen oorlog, nam een Franschen koning gevangen.