Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Watertoets

betekenis & definitie

De Watertoets is een procedure die planologen moeten doorlopen. Hiermee wordt gewaarborgd dat in bouwprojecten, bestemmingsplannen e.d. het waterbeheer wordt meegenomen. De procedure schrijft voor dat ruimtelijke ordenaars advies vragen aan waterschappen over waterbeheeraspecten.