Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Waterschap

betekenis & definitie

Algemene benaming voor een Nederlandse overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het waterbeheer in een bepaald gebied. De taken van een waterschap zijn:

Het op peil houden van het water in onder andere rivieren en sloten.

Het gebied beschermen tegen overstromingen door dijken te versterken en te onderhouden.

Zorgen dat het water in sloten en rivieren schoon genoeg is, door afvalwater dat hierop geloosd wordt, eerst te zuiveren.

De taken kunnen in een bepaald gebied over meerdere waterschappen verdeeld zijn. Waterschappen hebben een eigen bestuur, heffen zelf belasting en hebben een eigen serie regels die vastgelegd zijn in de 'Keur'.