Hans Adriaansens

Professor Emeritus Sociale Wetenschappen, UU

Gepubliceerd op 13-07-2016

2016-07-13

University College

betekenis & definitie

University College staat in de Nederlandse universitaire wereld voor een driejarige, kleinschalige, internationale, en doorgaans residentiële academische bacheloropleiding, die voorbereidt op master- en Ph.D. programma’s in Nederlandse en buitenlandse universiteiten. De university college opleiding wordt afgesloten met een BA- of BSc graad, afhankelijk van de gekozen hoofdrichting.

University Colleges vormen een ‘Dutch Mix’ van enerzijds een Angelsaksisch liberal arts & sciences programma en anderzijds de omvang van de colleges zoals we die kennen uit Oxford en Cambridge, dus ongeveer 600 tot 700 studenten. Ze beschikken over een eigen docentencorps (faculty), over eigen, liefst markante, onderwijsgebouwen, en over in de onmiddellijke omgeving van die onderwijsgebouwen gelegen studentenhuisvesting.

University Colleges zijn verbonden aan bestaande instellingen van Hoger Onderwijs. De aard van die verbondenheid varieert van een aparte ‘faculteit’, d.w.z. een instelling die zowel academisch als bedrijfsmatig onderdeel is van een bestaande universiteit, tot een stichting die bedrijfsmatig op zichzelf staat, maar academisch ressorteert onder het kwaliteitstoezicht van een bestaande universiteit.

Alle University Colleges vallen onder het bekostigingsregime van de rijksoverheid en worden geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands/Vlaamse Accrediteringsorganisatie).

Het liberal arts & sciences programma is een convergent programma waarin studenten onder begeleiding hun eigen studiepad samenstellen uit het totale aanbod van academische disciplines tot op bachelorniveau. Het is gebaseerd op een filosofie waarin een balans wordt gezocht tussen cognitieve en morele academische vaardigheden, tussen kennis en verantwoordelijkheid. De beperkte schaalgrootte van een university college en het (semi-)residentiële karakter bieden de organisatorische en pedagogische context waarin die balans het beste gerealiseerd kan worden. Centraal in die balans staat de focus op undergraduate research.

Sinds 1998 zijn er negen university colleges in Nederland en zijn er twee in ontwikkeling. In verschillende buitenlanden (Duitsland, China, Rusland) zijn en worden soortgelijke university colleges gesticht.