Verkoopkartels betekenis & definitie

Verkoopkartels - kartels voor de centralisatie van den totaalverkoop of van den binnenlandschen verkoop van zekere handelswaar.