Uso betekenis & definitie

Uso - in wisselzaken de tijd, waarbinnen in eenig land of in eenige handelsplaats een wissel tot op zijn vervaltijd nog te loopen heeft. Usowissels zijn zulke waarvan de vervaltijd door plaatselijk gebruik bepaald wordt.

— in wisselzaken, te onzent tijdperk van 30 dagen.

Gepubliceerd op 14-03-2019