Servië betekenis & definitie

Servië - munteenheid 1 dinar = 100 paras, zie verder Latijnsche Unie. Het £ sterling kan circuleeren voor 25 dinar.