Regresrecht betekenis & definitie

Regresrecht - het recht van verhaal van den houder van een wisselbrief op den acceptant, den trekker en alle endossanten, wanneer de wissel van non-betaling is geprotesteerd.