Paid-up shares betekenis & definitie

Paid-up shares - Eng. benaming voor volgestorte aandeelen.

Gepubliceerd op 14-03-2019