M (cijfer) betekenis & definitie

M (cijfer) - als Romeinsch cijfer 1000, als verkorting: M. = Mark of meter, Mb, Mbo = Mark banco, Ml of Mlub = Mark Lubsch, Mr of Milr. = millreis, m. c. = mio conto, m. r. = mijne rekening, p.m. of 0/00 = per mille, m.m. = millioen; op Engelsche noteeringen een verkorting voor „Geld” (Money) p.m. of pl. min = plus minus, meer of minder, m.p. = manu propria, eigenhandig, M. of mem = memoriaal, m. e. of l.m. = mancis currentis of loopende maand, h. m. of d. m. = hujus mancis of deze maand, v. m. = vorige maand, Mr. = meester in de rechten.

Gepubliceerd op 14-03-2019