Levant betekenis & definitie

Levant - De kusten van KleinAzië, Syrië en Egypte, met Turkije en Griekenland.

— Trietsch, D., Levante-Handbuch. Uebersicht üb. d. wirtschaftl. Verhältnisse d. europ. u. asiat. Türkei, der christl. Balkanstaaten, Aegyptens u. Tripolitaniens. Berlijn, M 4.—.

— Blink, H., De Levant naar zijn vroegere en tegenwoordige economisch-geographische beteekenis.

In Tft. v. economische Geographie, jg. 2 (1911), blz. 44-51; 9198; 127-136.

I. Klein-Azië; II. Uit de handelsgeschiedenis van den Levant, in het bijzonder voor Nederland; III. Smyrna als handelsstad.

Levantiner-Thaler of MariaTheresia-Thaler, een handelsmunt in Oost-Hongarije, koers plm. 2.40 kronen, 1 Lev. Thaler = 28.064 gr., gehalte 8331/3.

Gepubliceerd op 14-03-2019