Landrente betekenis & definitie

Landrente - een belasting, die bestaat in het afstaan van een gedeelte van den oogst. Zij komt nog voor in onze Oostindische bezittingen, waar zij in het begin der 19de eeuw door gouverneur-generaal Daendels werd ingevoerd.