Landbouwverzekering betekenis & definitie

Landbouwverzekering - eene verzekering, aangegaan tegen de gevaren, waaraan de voortbrengselen van den landbouw te velde onderhevig zijn, zooals: hagelslag, droogte, enz. Bij het opmaken van de risico’s nauwkeurig te geschieden. Ook beschrijft men de ligging en de belending der landerijen, welker voortbrengselen verzekerd zijn, wanneer het risico daarmede in verband staat.

Gepubliceerd op 14-03-2019