Laad- en lostijd betekenis & definitie

Laad- en lostijd - tijdig laden en lossen zijn de verplichtingen van den bevrachter (art. 457 W. v. K.) De tijd van lading en lossing is gewoonlijk aangegeven in de charterpartij en/of konnossementen. Indien niet nader bepaald, is de laad- of lostijd 15 werkdagen (Kerstdagen, 2de Paaschdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartdag zijn feestdagen.) Voor de binnenschepen wordt het aantal laad- en losdagen vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur. (Kon. Besluit van 3 Januari 1891); zie hierover art. 748 W.v.K Zie ook: Overligdagen.

Gepubliceerd op 14-03-2019