L. (cijfer) betekenis & definitie

L. (cijfer) - L: als Romeinsch cijfer 50, als verkorting L = liter, L, Lr. = lire, liv. = livre (pond), voor het Engelsche pond sterling £, lb. beteekend pond, gewicht, ld. beteekend lood, £. vl.: pond vlaamsch, lbo. = livre banco, ls. = loco sigili, plaats van het zegel; op Fransche en Italiaansche prijscouranten beteekend l = lettre of papier, l1. = laatst leden.

Gepubliceerd op 14-03-2019