Kaisergulden betekenis & definitie

Kaisergulden - de oude benaming van den Duitschen, vooral van den Oostenrijkschen 20-guldenvoets gulden.

Gepubliceerd op 14-03-2019