Kadaster betekenis & definitie

Kadaster - openbaar register, waarin alle vaste goederen (gebouwen, landerijen) worden ingeschreven met de namen der eigenaren.

— M. de Vos. Het Kadaster en de Boekhouding op de Hypotheken f 5.50.

Gepubliceerd op 14-03-2019