Kaartsysteem (hagers) betekenis & definitie

Kaartsysteem (hagers) - Zie verder: J. Hagers en anderen. Het kaartsysteem Van der Laan & Co. ’s Gravenhage f 0.90. In luxe band f 1.50.

— Byles, R. B., The Card Index Sysem ; its principles, uses, operation and component parts. Pitman. 1 sh. net.

— Edward A. Cope, Filing Systems. 2s. 6d. net.

— J. Kaiser. Systematic Indexing. 12s. 6d. net.

— J. Kaiser. The Card index System at the office. Mc Corquodale & Co Ltd., Londen 5st.

— H. Cottereau. La carte fiche et son emploi dans le bureau. (Paris, C. en M. Ravisse.)

— G. Faure et L. Rachon. De la tenu des livres sur feuillets mobiles. (Paris, Giard et Brière.)

— Hulshuff, B. Het kaartsysteem ; een middel tot vereenvoudiging van publiekrechtelijke administratiën en meer speciaal van die der belastingen. In Tft. v. h. binnenl. bestuur,, dl. 38 (1910), blz. 262-273.

— Sazenhofen, C. von. De moderne, zich zelf controleerende Boekhouding, Moment Methode. Met een inleidend woord van J. Hagers. Geen achterstand, geen fouten, scherpe contrôle, onbegrensde statistiek. Van der Laan en Co. Den Haag. f 3.—.

Dit boek beschrijft de toepassing van het kaartsysteem op het dubbel boekhouden.

Gepubliceerd op 14-03-2019