F. C. en S. clausule betekenis & definitie

F. C. en S. clausule - (Free of capture, seizure etc.) De oorlogsclausule, die in oorlogstijden in zeeverzekeringspolissen wordt opgenomen. Wordt zij dan weggelaten, zoo is eene extra premie te betalen.

Gepubliceerd op 13-03-2019