Découvert betekenis & definitie

Découvert - hetgeen ongedekt is, in beurstaai: ongedekteverkoopen op tijd, d.i. wanneer speculanten in tijdhandel meer hebben verkocht, dan zij op den afrekeningsdag tot hunne beschikking hebben kunnen, tengevolge waarvan zij dan vaak tot iederen prijs koopen moeten. Krediet à découvert: blanco crediet.

Gepubliceerd op 13-03-2019