Cassatie betekenis & definitie

Cassatie - de bevoegdheid, om van een vonnis in hooger beroep of in hoogste ressort gewezen, vernietiging aan te vragen bij den Hoogen Raad.

Ook: vernietiging, tenietdoening, ontzetting van een post.