Caboletto betekenis & definitie

Caboletto - Genuasche rekenmunt 61/2 soldi correnti of nagenoeg 132 Ned. cent.

Gepubliceerd op 13-03-2019