Goos Cardol

lawyer at Child Protection Board

Gepubliceerd op 30-10-2016

2016-10-30

Jeugdbescherming

betekenis & definitie

Jeugdbescherming is het stelsel van wetten, regels en organisaties gericht op het onderzoeken, ondersteunen van minderjarigen en hun ouder(s) in een niet vrijblijvend kader.

Jeugdbescherming onderscheidt zich van jeugdhulp doordat er pas sprake is van jeugdbescherming als de ouder(s) en de sociale omgeving van het kind, noch de jeugdhulpvoorzieningen in staat blijken om de ontwikkelingsbedreiging van de minderjarige te verminderen of te doen stoppen. Hierna kan de Raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld om de noodzaak van een jeugdbeschermingsmaatregel te onderzoeken, welke na een uitspraak van de kinderrechter, wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling.