Geert Meesschaert

Owner at Meesschaert & Partners - Outplacement

Gepubliceerd op 30-12-2015

2015-12-30

Outplacement

betekenis & definitie

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een werkgever, door een derde (het outplacementbureau) tegen betaling individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen binnen een zo kort mogelijke termijn, een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden

Dankzij outplacement zal je sneller een betere job vinden. Door de bepaling van je sterke en je aandachtspunten ga je professioneler op zoek naar de nieuwe uitdaging, hetzij als loontrekkende of als zelfstandige.
Het risico je job terug te verliezen is na een professionele outplacement begeleiding dan ook veel kleiner.