Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Islam

betekenis & definitie

Overgave in het Arabisch, onderwerping aan de wil van Allah. Dit is een samentrekking van Al-llah: (de) God. De aanhangers heten moslims. Mohammed leefde rond het begin van de zevende eeuw in Mekka. Door een verschijning van de aartsengel Gabriël werd hij overtuigd de profeet te zijn die de Arabieren moest bekeren.

Als ontvanger van een reeks openbaringen - vastgelegd in de Koran- begon hij te prediken in Mekka. Toen hij daarbij op grote weerstand stuitte, week hij uit naar Medina ('Hidjra' in 622, het begin van de islamitische jaartelling). In tien jaar, van 622 tot de dood van Mohammed in 632, was het gele Arabische schiereiland gewonnen voor de islam. De symbolen die bij een doodsaankondiging worden gebruikt, hebben dezelfde tekst: 'Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper'. Het is de Arabische geloofsbelijdenis die ook op het sterfbed wordt uitgesproken om als moslim te kunnen sterven.