Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

bloeddatabank

betekenis & definitie

Databank bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), met een grote verzameling bloedmonsters afkomstig uit het bloed dat bij de hielprik van pasgeborenen wordt afgenomen. In mei 2000 ontstond onrust over deze databank, want de (privacygevoelige) gegevensverzameling was niet aangemeld bij de Registratiekamer. Op 23 mei debuteerde het woord in de Tweede Kamer, in een vraag van GroenLinks aan minister Borst: ‘Is de Kamer tijdens de invoering van de hielprik, dan wel in de periode daarna, geïnformeerd over het feit dat deze bloeddatabank zou worden aangelegd?’ NRC Handelsblad kopte de dag daarop: ‘Vraagtekens bij bloed-databank’; Trouw schreef op 26 mei ‘Borst wil meer weten over bloed-databank’. Sommige kranten noemden het databestand een bloedbank, maar dat woord staat al sinds 1961 in de Grote Van Dale in de betekenis ‘depot van voor transfusie afgestaan bloed, om dit te allen tijde beschikbaar te hebben’. De Volkskrant sprak in haar berichtgeving van bloeddata – eveneens een nieuw woord.