Ensie

Ensie schrijftips

Gepubliceerd op 03-08-2015

2015-08-03

Gebeurt / gebeurd

betekenis & definitie

Gebeurt en gebeurd zijn twee verschillende vervoegingen van het werkwoord 'gebeuren'. Het gebruik wordt bepaald door de persoonsvorm en de tijd waarin een zin geschreven staat.

Het werkwoord 'gebeuren' is een zwak werkwoord, wat betekent dat in de verleden tijd -de wordt toegevoegd aan de stam van het werkwoord. De stam van gebeuren is 'gebeur'. Nu de stam bekend is, is het ook eenvoudig om te bepalen of er een -t of een -d achter geplaatst moet worden. Onthoud dat gebeurt (met -t) nooit in de verleden tijd gebruikt wordt, en gebeurd (met -d) nooit in de tegenwoordige tijd.

Hele werkwoord: gebeuren

Tegenwoordige tijd:
* Ik gebeur (stam)
* Jij gebeurt (stam + t)
* Hij/zij/het gebeurt (stam + t)
* Zij/wij gebeuren (meervoud, hele werkwoord)

Verleden tijd:
* Ik gebeurde (stam + de)
* Jij gebeurde (stam + de)
* Hij/zij/het gebeurde (stam + de)
* Zij/wij gebeurden (meervoud, dus + n)

Voltooid deelwoord:
* Gebeurd (stam + d)

Voorbeeldzinnen:
* Er gebeurt bijna nooit wat in het dorp. (tegenwoordige tijd: gebeurt; stam + t)
* Vroeger is er wel eens wat gebeurd, zoals een auto die in de sloot reed bij de onverlichte weg. (voltooid tegenwoordige tijd: is gebeurd; stam + d)