Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

HAARENDAEL

betekenis & definitie

algemeen zwakzinnigeninstituut, opger. 1967, te Haaren. Doelstelling is om in overleg met ouders of andere familieleden de bewoners een aangepast en gedifferentieerd leefklimaat te verschaffen, uitgaande van de individuele behoeften en mogelijkheden van de bewoners.

De eerste bewoners van het voormalige grootseminarie van het bisdom Den Bosch kwamen vanuit het observatiecentrum De Hondsberg te Oisterwijk. De functie van Haarendael was de eerste jaren die van een zgn. sluis-internaat. Geleidelijk aan werd duidelijk dat van doorplaatsen slechts op beperkte schaal sprake kan zijn. Haarendael werd een tehuis voor uiteindelijk ruim 300 geestelijk gehandicapten. Een zestigtal bewoners is gehuisvest in sociowoningen in de dorpen in de omgeving.Het instituut, waarvan het activiteitencentrum Sparrendaal te Vught deel uitmaakt, werkt nauw samen met De Binckhorst te Rosmalen en De Binckhof te Velp/Grave. De Stichting Haarendael werkt binnen het geheel van de Samivoz-organisatie te ’s-Hertogenbosch.

Bron: Samivoz.