Kadaster betekenis & definitie

Een kadaster is het openbare register voor registratie van onroerende zaken. Het kadaster beheert kaarten waarop de percelen grond staan ingetekend. De dienst houdt openbare registers bij met de gegevens over eigendom en eventuele bezwaring met zakelijke rechten (zoals hypotheek, erfdienstbaarheden e.d.) van onroerende zaken. Deze zijn met aanduiding van gemeente, sectie en nummer omschreven.