Duttendael

Woning begrippen omschreven

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Bouwbesluit

betekenis & definitie

Een bouwbesluit is een besluit op grond van de Woningwet. Hierin stelt de overheid minimumeisen en voorschriften vast voor bouw- en woontechnische bepalingen, waaraan nieuwbouw en bestaande woningen moeten voldoen.