Onderzoekseenheden betekenis & definitie

De personen, instanties of situaties waarover je op basis van je onderzoek uitspraken wilt doen.