Denise Brijan

Student Communicatie- en Informatiewetenschappen

Gepubliceerd op 14-01-2016

2016-01-14

Disneyficatie

betekenis & definitie

Disneyficatie is het commercialiseren en simplificeren van historisch belangrijke plekken, architectuur, gebeurtenissen of personen.

Het woord Disneyficatie is terug te leiden tot de pretparken van The Walt Disney Company. Deze parken zijn bedoeld als perfecte versie van de werkelijkheid. Waar negatieve zaken als bijvoorbeeld armoede, aftakeling en onplezierige gebeurtenissen gewoonweg niet voorkomen. De belangrijkste doelen in deze parken is het publiek het gevoel geven even te kunnen ontsnappen uit het dagelijkse leven en om het consumptiegedrag zoveel mogelijk stimuleren. Dit komt tegenwoordig ook voor bij restaurantketens, winkelcentrums en zelfs stadscentrums. Op deze plekken is het belangrijk dat de ervaring optimaal is. Het verblijf moet perfect zijn geregeld.

Disneyficatie betekent dat de leefomgeving steeds meer verandert in een gebied of plek die kenmerken krijgt van een pretpark. De plek is langzamerhand gecreëerd en ingericht naar de behoeftes van de mens en hun koopgedrag. Het is de bedoeling dat de omgeving voor iedereen te begrijpen is en dat het als een veilige omgeving voelt.

Er is echter ook een andere opvatting van het fenomeen Disneyficatie. Hierboven wordt beschreven dat het gaat om het aanpassen aan het consumptiegedrag van de mensen en de sfeergevoelens die de mensen erbij krijgen. Deze andere opvatting beweert juist dat het eerst gaat om de ideeën van een concept en dan pas naar de praktische uitvoerbaarheid wordt gekeken. Hierbij staat het hebben van plezier centraal en het is de bedoeling om het idee leuk te laten klinken zodat het uitvoerbaar wordt. Beleving en levensgenot zijn hierbij belangrijke begrippen.