S. t betekenis & definitie

S. t. - = salvo titulo: met behoud van titel.