2019-11-22

S. T

S. T - op telegrammen, betaald diensttelegram (service taxé).

2019-11-22

S. t

S. t. - = salvo titulo: met behoud van titel.

2019-11-22

s. t

= sal vo titulo (Lat.) met voorbehoud v. d. titel.