s.l betekenis & definitie

s.l. - =suo loco: te zijner plaatse of sine loco: zonder plaats.