S. S betekenis & definitie

S. S. - = sacra scriptura: de heilige schrift.