s. e. of s e. c betekenis & definitie

s. e. of s e. c. - = salvo errore calculi: met voorbehoud van een mogelijke rekenfout.