Datakwaliteit betekenis & definitie

De mate waarin de karakteristieken van de gegevens voldoen aan expliciete en impliciete behoeften onder gespecificeerde condities. (zie ook: gegevenskwaliteit)

Gegevenskwaliteit gaat met name over de mate waarin de administratieve werkelijkheid overeenkomt met de reƫle werkelijkheid en juridische werkelijkheid. Het uitgangspunt daarbij is "fitness for purpose"; zorgen dat de kwaliteit van gegevens past bij het gebruik.

Gegevenskwaliteit wordt gedefinieerd in termen van kwaliteitsdimensies zoals:
- Nauwkeurigheid
- Compleetheid
- Consistentie
- Plausabiliteit
- Actualiteit
- Precisie
- Traceerbaarheid
- Compliance
- Begrijpelijkheid

Het beheren en verbeteren van de kwaliteit van gegevens is ondermeer belangrijk omdat:
- het veelal onduidelijk is wat de kwaliteit van gegevens is, met name doordat de kwaliteit van het inwinningsproces onduidelijk is;
- foutieve gegevens leiden tot onbevredigende informatie, onbruikbare resultaten en ontevreden klanten;
- gegevens toenemend worden verspreid over verschillende organisaties, terwijl ze veelal niet met dat oogmerk zijn ingewonnen;
- het verwerken van gegevens veelal lastig is vanwege onduidelijke betekenis of inconsistenties;
- er meer behoefte ontstaat aan het frequent uitwisselen van gegevens, maar bestaande systemen veelal onvoldoende in staat zijn gegevens uit te wisselen.

Gepubliceerd op 15-06-2017