Daan Bruggink

Oprichter van het bureau ORGA architect

Gepubliceerd op 07-12-2015

2015-12-07

Sustainisme

betekenis & definitie

Sustainisme is de verzamelnaam voor het huidige tijdperk van vernieuwende stromingen en ontwikkelingen in de samenleving die gericht zijn op een duurzame toekomst voor de mens en de natuur.

We leven in een mooie tijd, midden in de digitalisering, met veel welvaart en vooruitgang. Tegelijkertijd merken we dat er ook een keerzijde is, we zien en ervaren de negatieve gevolgen voor mens en dier. Dit was het signaal dat het tijdperk van het Sustainisme inluidde. De term komt uit de pen van Michiel Schwarz en Joost Elffers, gaat al een aantal jaar mee en zou zomaar het etiket kunnen zijn dat toekomstige historici op het huidige tijdperk plakken. De term wijst op de nieuwe mind-set die zal bepalen hoe wij met onze wereld omgaan, wat we waarderen en hoe we onze leefomgeving vorm geven.
De moderne duurzame samenleving is divers in plaats van uniform; effectief in plaats van efficiënt; netwerk in plaats van hiërarchisch; lange termijn in plaats van snel-snel; betekenis in plaats van functionaliteit. Het gaat om delen, netwerken, lenen en open source. Elke plaats in de wereld is wereldwijd verbonden, 24/7, zowel lokaal als globaal.

Sustainisme zal grote invloed hebben op onze kennis, innovatie, productiemethoden (cradle-to-cradle), architectuur, stedenbouw, business modellen, gemeenschapsvormen, voedselvoorziening en nog veel meer. Duurzame leefstijlen, wereldwijde communicatie, sociale media en de groeiende belangstelling voor het lokale: het draagt allemaal bij aan het Sustainisme. Het co-design met de natuur zal leidend zijn. Uit de groeiende belangstelling voor biomimicry zullen nieuwe combinaties tussen ‘eco’ en ‘hi-tech’ ontstaan die de biobased economie voortstuwen. Zoals het Modernisme grote invloed had in de twintigste eeuw, zal het Sustainisme dat hebben in deze eeuw.