Redactie Ensie

Creditcard begrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-08-2016

2016-08-18

Direct debit

betekenis & definitie

Direct debit, in het Nederlands ook wel automatische incasso genoemd, is een betalingswijze waarbij de afnemer van een product of dienst toestemming geeft aan diegene die het product aanbiedt om het verschuldigde bedrag af te schrijven.

Bij direct debit geeft men toestemming aan een bedrijf om een verschuldigd bedrag automatisch af te schrijven. Nadat deze machtiging is gegeven, zal de overschrijving van het verschuldigde bedrag automatisch plaatsvinden. Wanneer men bijvoorbeeld online een boek koopt en als betalingswijze direct debit of automatische incasso aangeeft, wordt daarmee toestemming gegeven aan het bedrijf die het boek verkoopt om het geld van de rekening van de koper af te schrijven. Over het algemeen proberen bedrijven en instellingen zoveel mogelijk te geld binnen te krijgen middels automatische incasso. Deze betalingswijze bespaart veel administratieve kosten en verzekerd het bedrijf dat het verschuldigde bedrag op tijd wordt overgemaakt.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee verschillende vormen van direct debit. In het eerste geval wordt er een afspraak voor betaling gemaakt tussen twee partijen, diegene die een product koopt en diegene die het verkoopt. Hierin geeft diegene die het product koopt toestemming aan de ander om het verschuldigde bedrag af te schrijven. Deze vorm komt in de praktijk vaak voor. In het twee geval geeft diegene die het product koopt toestemming aan de bank om alle verzoeken tot afschrijving van een bepaald bedrijf toe te staan. De bank zal in dit geval als tussenpersoon fungeren en de toestemming voor het afschrijven van het verschuldigde bedrag doorgeven aan diegene die het product aanbiedt.

In Nederland heeft men als koper van een product het recht om een direct debit of automatische incasso terug te draaien. Deze terugboeking wordt ook wel stornering genoemd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er een fout is gemaakt in het bankrekeningnummer en een incasso onterecht wordt uitgevoerd.