Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

sacramentsaltaren

betekenis & definitie

1. Het altaar waarop in het tabernakel gedurende het gehele jaar de overgebleven geconsacreerde hosties in een ciborie worden bewaard voor de ziekencommunie of voor de aanbidding. Voor het Tweede Vaticaans Concilie was dat het hoogaltaar waaraan werd gecelebreerd.

Tegenwoordig is het een afzonderlijk altaar – zo mogelijk in een aparte kapel – of een sacramentshuisje. 2. Het altaar waar op Witte Donderdag na de viering de geconsacreerde hosties in het tabernakel ter aanbidding worden bewaard tot middernacht. Deze hosties zijn bestemd voor de communieuitreiking in de viering van Goede Vrijdag.

Het kan een provisorisch altaar zijn of een van de zijaltaren of het altaar in een sacramentskapel. (Religieus Erfgoedthesaurus)