Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Gepubliceerd op 13-06-2019

dagen (open ruimte)

betekenis & definitie

Open ruimte tussen naar een opening gekeerde vlakken van dorpels en stijlen. De opening kan een venster, poort, ingang, boog, raam- of deurkozijn zijn. Ook de afstand tussen twee zuilen, pijlers of dammen wordt dag genoemd.

De afmeting wordt opgegeven ‘in de dag’ of als dagmaat. Vgl. hart op hart gemeten. Voor de hoogte geldt de afstand tussen onder- en bovendorpel, voor de breedte de afstand tussen de stijlen of staanders.