Gepubliceerd op 19-07-2017

Sentiment analyse

betekenis & definitie

Een sentiment analyse is een systematische meting waarbij een gevoel of stemming rondom berichtgeving in kaart gebracht wordt. Een sentiment analyse wordt onderverdeeld in twee methodieken. Enerzijds wordt het sentiment geautomatiseerd bepaald. Anderzijds wordt het sentiment handmatig bepaald.

Het geautomatiseerde sentiment wordt bepaald aan de hand van een lijst met Nederlandse woorden en woordcombinaties. Hierbij wordt de context van berichten in acht genomen. Het woord ‘goed’ heeft immers een andere definitie dan de woordcombinatie ‘niet goed’. Deze woorden en woordcombinaties worden onderverdeeld in verschillende niveaus. Aanvankelijk worden de meetbare gegevens bepaald middels de ordinale variabelen: heel positief, positief, neutraal, negatief en heel negatief. De sentiment analyse is in zeer grote mate van objectieve aard omdat het automatisch bepaald wordt.

Het is daarentegen ook mogelijk om een handmatige sentiment analyse toe te passen. Hierbij bepalen individuen naar eigen inzichten handmatig het sentiment. Het risico om een foutief sentiment toe te kennen is groter vanwege de mindere mate van objectiviteit. Er wordt immers door verschillende personen of in verschillende situaties een sentiment toegekend waardoor subjectiviteit nooit volledig uit te schakelen is. Het geautomatiseerde sentiment wordt daardoor betrouwbaarder geacht. Maar omdat het foutmarge van sarcasme en ironie in een sentiment analyse hoger is bij een geautomatiseerde bepaling dan bij een handmatige, is een gecombineerde methode het betrouwbaarst. Hierbij wordt het sentiment automatisch bepaald, maar kan men bij een foutieve toekenning door bijvoorbeeld sarcasme of ironie het sentiment handmatig aanpassen.

< >