Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Standaardiseren

betekenis & definitie

Standaardiseren is het omzetten van een verdeling van verschillende waarnemingen, zoals toetsscores, op zodanige wijze, dat de verdeling een gewenst gemiddelde en een gewenste standaarddeviatie oplevert.

Dit wordt gedaan om toetsscoreverdelingen van verschillende toetsen gemakkelijker met elkaar te kunnen vergelijken en om zodoende ook de toetsprestaties van een individu op verschillende toetsen gemakkelijker te kunnen vergelijken en interpreteren. Bij standaardiseren wordt in tegenstelling tot normaliseren de oorspronkelijke vorm van de verdeling niet aangetast.