Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Respons

betekenis & definitie

Een respons is het door een stimulus teweeggebrachte gedrag van een kandidaat. Bij een opgave kan dit zijn: het door de kandidaat gegeven antwoord of het door hem gemaakte werkstuk.

Bij enquêtes verstaat men onder respons het percentage personen dat reageerde op het verzoek om aan de enquête deel te nemen. De effectieve respons is het aantal verwerkbare reacties.