Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Leerverslag

betekenis & definitie

Een leerverslag is zelfrapportage van een leerling over opgedane leereffecten die sterk persoonlijk zijn en die uitsluitend door de betrokkene gerapporteerd kunnen worden. De rapportage geschiedt aan de hand van zogenaamde leereffectzinnen als 'Ik heb geleerd dat (hoe, etc.) ... .'