Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Foutenanalyse

betekenis & definitie

Onder een foutenanalyse wordt verstaan het systematisch inventariseren van de door leerlingen gemaakte fouten met het doel leerlingprestaties (individu of groep) en instructiemethoden te verbeteren en opgaven en toetsmatrijzen bij te stellen.